Midnattsolgaloppen i Tromsø

Orientering i midnattsol

28. juni - 2. juli 2017

Løpene

Les PM her.

4 løp i spennende arktisk natur gir deg valuta for pengene i Tromsø. 

To langdistanseløp og to mellomdistanser fordelt på to arenaer. Hviledag 30. juni.
Les mer om terrengtypene og se kartutsnitt her.

28. juni, løp 1: Arena Straumsbukta. Første start kl. 19.00. Løpskontoret åpner kl. 17.00. Parkering på Straumsbukta skole, shuttlebuss til avlastningsområde, ca 500 meter videre gange til samlingsplass. Leiebrikker leveres i lagspose fra løpskontoret.

29. juni, løp 2: Arena Straumsbukta. Første start kl. 17.00. Løpskontoret åpner kl. 15.00. Samme parkering og ordning med shuttlebuss som dagen før.

30. juni: hviledag.

1. juli, løp 3: Arena Skittenelv. Første start kl. 14.00. Løpskontoret åpner kl. 12.00. Parkering 150 meter fra samlingsplass.

2. juli, løp 4. Arena Skittenelv. Første start kl. 11.00. Løpskontoret åpner kl. 09.00. Samme parkering som dagen før. 

Trening

Vi tilbyr 4 ulike treningsløyper i vakker nordnorsk natur. 
Kart kan lastes ned fra lenken under. Vennligst før over kr. 20,- per kart som lastes ned til kontonummer 4750 47 20884, eller VIPPS til 108302. Merk betalingen med "Trening MG".
https://drive.google.com/drive/folders/0B-fH3yNRAfNxX2s1NlZBejdaOGs

The Races

Read PM here

4 races in exciting Arctic nature offer you value for money in Tromsø.
There are two long distance races and two middle distance races. Rest day 30 June.
Read more about the terrain types and view examples from the map here.

June 28´th, race 1: Venue Straumsbukta. First start 19.00. Race secretary opens 17.00. Car park at Straumsbukta school, bus shuttle from school to alighting area, and approximately 500 meters to sporting venue. Rented Emit units are delivered in team bags from the race secretary.

June 29´th, race 2: Venue Straumsbukta. First start 17.00. Race secretary opens 15.00. Same car parking as the day before, and shuttle bus from car parking to alighting area.

June 30´th: Rest day.

July 1´st, race 3. Venue Skittenelv. First start 14.00. Race secretary opens 12.00. 150 meters from car parking to sporting venue.

July 2´nd, race 4: Venue Skittenelv. First start 11.00. Race secretary opens 09.00. Same car parking as the day before. 

Training

We offer 4 different exercise trails in beautiful arctic landscape. Maps may be downloaded from the link under. Please pay NOK 20 per download to our account:
Account no.: 4750 47 20884
IBAN: NO10 4750 4720 884
SWIFT / BIC: SNOWNO22
Please mark payment with "Training MG".
https://drive.google.com/drive/folders/0B-fH3yNRAfNxX2s1NlZBejdaOGs